ธอส. ทยอยโอนค่าดาวน์บ้านให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน 71,531 ราย วันนี้ธอส. เริ่มโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ตามบัญชีที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้กู้หลักแล้ว โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรวม 5,000 ล้านบาท ให้กับ ธอส. ทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวให้กับประชาชน 100,000 รายแรกเพื่อลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์โดยผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันระบบตรวจสอบพบว่ามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านดี มีดาวน์จำนวนหนึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทั้งนี้ กระทรวงการคลังกำหนดเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนที่บ้านดีมีดาวน์ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ของทุกวัน จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 500,000 ราย โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 50,000 บาท