ผลตอบรับดีอนุทินพอใจประชาชนจองรับบริการคลินิกกัญชาแน่น

อนุทินพอใจประชาชนจองรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในบริการที่สะดวก เข้าถึงง่ายและให้บริการทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอนาน โดยยอดจองคิวล่วงหน้าตั้งแต่ 6 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ผ่านระบบแอปพลิเคชันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้วกว่า 7,000 คน ผลการให้บริการเพียง 5 วัน ตั้งแต่ 6 – 10 มกราคม 2563 มีจำนวน 2,280 ราย จ่ายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม ประกอบด้วย ยาน้ำมันกัญชา 4,200 ขวด ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 670 ซอง ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 82 ซอง และตำรับศุขไสยาศน์ 30 ซอง