สหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบเที่ยวบินจากประเทศจีน

สหราชอาณาจักรคือการตรวจสอบเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไว้ก่อนหลังจากการแพร่กระจายของ coronavirus ใหม่มาตรการที่ประกาศโดยกรมอนามัยจะใช้กับเที่ยวบินจากหวู่ฮั่นไปลอนดอนฮีทโทรว์เที่ยวบินจะถูกพบในส่วนที่แยกได้ของเทอร์มินัล 4 โดยมีทีมสุขภาพคอยตรวจสอบอาการสาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่าความเสี่ยงในปัจจุบัน

ต่อสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนจากต่ำมากเป็นต่ำทีมสุขภาพจะตรวจสอบอาการของ coronavirus และให้ข้อมูลกับผู้โดยสารทุกคนเกี่ยวกับอาการสนามบินกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลในการ สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการ เราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารว่ารัฐบาลจะประเมินความเสี่ยงของนักเดินทางที่ติดเชื้อ coronavirus ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันในเจนีวาคณะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกำลังประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วโลกที่เกิดจากเชื้อไวรัส